بیست و سوم مهر ٩٦ ساعت ١١:٣٢
 نقشه های ماهواره ای ناسا ردپای انسان را در آلودگی سراسرجهان نشان میدهد.

  هیچ نظری برای نمایش وجود ندارد.
  »نظر شما
      
     نام :
   وب سایت :
     پست الکترونیک:
  نظر: